Trang chủ / Tư vấn / Các lỗi đi sai làn đường, chuyển hướng, vượt, nhường đường

Các lỗi đi sai làn đường, chuyển hướng, vượt, nhường đường

Tham gia giao thông các lỗi liên quan đến làn đường, chuyển hướng, vượt, nhường đường là các lỗi khá phổ biến. Bài viết sau đây chỉ ra các lỗi và mức phạt liên quan đến lỗi này tham gia giao thông tránh mấy tiền phạt.

1. Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước:

 • Đối với xe máy: Phạt tiền từ 80.000 đồng – 100.000 đồng
 • Đối với ô tô: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

2. Chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc :

 • Đối với xe máy: 400.000 đồng – 600.000 đồng
 • Đối với ô tô: phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng

3. Dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết:

 • Đối với ô tô: phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng

4. Dừng xe nơi có biến báo cấm dừng xe và đỗ xe

 • Đối với ô tô: phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng
 • Đối với xe máy: phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng

5. Dừng xe, đỗ xe máy ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định: phạt tiền từ 100.000 đến 200.000.

6. Chuyển hướng không nhường đường:

 • Đối với xe máy: 60.000 đồng – 80.000 đồng
 • Đối với ô tô: phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng

7. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ:

 • Đối với xe máy: Phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng
 • Đối với ô tô: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng

8. Không đi bên phải theo chiều đi của mình; Đi không đúng phần đường, làn đường quy định:

 • Đối với xe máy: phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng
 • Đối với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng.

9. Đi vào đường cấm, khu vực cấm; Đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”:

 • Đối với xe máy: Phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng; Đồng thời tước quyền sử dụng GPLX trong thời gian 1 – 3 tháng;
 • Đối với ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng; Đồng thời tước quyền sử dụng GPLX trong thời gian 1 – 3 tháng;

10. Không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật: Phạt tiền từ 80.000 đồng -100.000 đồng.

11. Không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính.: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

12. Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ. Phạt tiền từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng.

13. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép.

 • Đối với ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng.
 • Đối với xe máy: phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng.

14. Vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng; Đồng thời tước quyền sử dụng GPLX trong thời gian 2 – 4 tháng.

Trên đây là một số lỗi vi phạm giao thông liên quan đến làn đường, chuyển hướng, vượt, nhường đường khi tham gia giao thông. Bạn có thể tham khảo tại Nghị định 46/2016/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.