Land Rover và Mitsubishi nằm trong danh sách hãng xe tệ nhất thế giới

Trong cuộc khảo sát Consumer Reports, thực hiện bằng hình thức đánh giá của 640 nghìn chủ xe ô tô. Ở Mỹ với hai tiêu chí là độ hài lòng khách hàng độ tin cậy và khả năng vận hành được Consumer Reports thử nghiệm. Qua đó, được biết Land Rover và Mitsubishi cũng nằm trong danh sách hãng xe tệ nhất thế giới. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết ở bài viết sau.

Mini

Mini được nằm ở vị trí top 10 danh sách hãng xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

Mini được Consumer Report khảo sát với 74 điểm ở bài thử nghiệm vận hành, và độ tin cậy có 56 điểm số cùng sự hài lòng của khách hàng. Vì thế, Mini được nằm ở vị trí top 10 danh sách hãng xe tệ nhất thế giới.

Ram

Ram được xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

Ram được khảo sát với 70 điểm về bài thử nghiệm vận hành, 57 điểm về độ tin cậy hài lòng của khách hàng. Nó được xếp ở vị trí thứ 9 trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất thế giới.

Dodge

Dodge nằm trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất tại vị trí thứ 8 (ảnh minh họa).

Dodge là mẫu xe thuộc Tập đoàn Fiat Chrysler cũng bị rơi vào Top 10 hãng xe tệ nhất thế giới năm 2018. Được khảo sát bởi Consumer Reports công bố. Chỉ sỡ hữu với 56 điểm về độ tin cậy và hài lòng của khách hàng, mặc dù đạt được 74 điểm ở bài chạy thử nghiệm vận hành. Vì thế, nó nằm trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất tại vị trí thứ 8.

Gmc

GMC bị xếp vị trí thứ 7 trong top 10 xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

GMC với 54 điểm độ tin cậy hài lòng của khách hàng, cùng với 69 điểm ở bài thử nghiệm vận hành. Vì thế, nó xếp vị trí thứ 7 trong top 10 xe tệ nhất thế giới.

Jaguar

Jagua xếp ở vị trí thứ 6 trong top 10 xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

Jaguar cũng chỉ có 53 điểm về độ tin cậy hài lòng của người tiêu dùng, cùng với 77 điểm bài thử khả năng vận hành. Jagua xếp ở vị trí thứ 6 trong top 10 này.

Mitsubishi

Mitsubishi nằm ở vị trí thứ 5 trong top 10 xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

Mitsubishi chỉ có 50 điểm mức độ tin cậy của hài lòng của người tiêu dùng và 44 điểm kết quả chạy thử nghiệm vận hành. Mặc dù hãng cố gắng cải thiện hình ảnh ở thị trường của Mỹ, tuy nhiên vẫn chưa có sự đột phá. Vì thế, nó nằm ở vị trí thứ 5 trong top 10 xe tệ nhất thế giới.

Alfa Romeo

Alfa Romeo nằm vị trí thứ 4 trong top 10 xe tệ nhất thế giới 2018 (ảnh minh họa).

Hãng xe này chỉ nhận được 49 điểm mức độ hài lòng tin cậy của khách hàng, mặc dù được 72 điểm ở bài thử nghiệm vận hành. Chính vì thế, nó nằm vị trí thứ 4 trong top 10 xe tệ nhất thế giới 2018.

Land Rover

Land Rover là bị Consumer Reports xếp ở vị trí thứ 3 trog top 10 xe tệ nhất thế giới (ảnh minh họa).

Land Rover là bị Consumer Reports xếp ở vị trí thứ 3. Nguyên nhân là do hãng xe này chỉ đạt 49 điểm độ hài lòng tin cậy và 72 điểm vận hành.

Jeep

Consumer Reports xếp Jeep thứ 2 trong top 10 xe tệ nhất thế giới 2018 (ảnh minh họa).

Jeep chỉ đạt 48 điểm sự tin cậy hài lòng của người tiêu dùng và 55 điểm đạt được ở bài thử nghiệm vận hành. VÌ thế nó được Consumer Reports xếp thứ 2 trong top 10 xe tệ nhất thế giới 2018.

Fiat

Fiat là hãng xe tệ nhất thế giới trong năm 2018 (ảnh minh họa).

Theo Consumer Reports, Fiat chỉ với 39 điểm mức độ tin cậy cùng 58 điểm thử nghiệm vận hành. Nên được đánh giá là chính là hãng xe tệ nhất thế giới trong năm 2018.

Trên đây là nội dung đánh giá xếp hãng top 10 mẫu xe tệ nhất trên thế giới do Consumer Reports đánh giá. Dựa vào 2 tiêu chí chính là mức độ tin dùng cùng với khả năng vận hành. Trong đó, Land Rover và Mitsubishi là 2 mẫu xe cũng nằm trong danh sách này.