Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn bị phạt bao tiền?

Lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô. Có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ (Điểm b Khoản 9 Điều 5)

Mức phạt: 16.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ.

Phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 04 tháng đến 06 tháng (Điểm đ Khoản 12 Điều 5)

Căn cứ: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.