Sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị phạt bao tiền?

Lỗi Sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe ô tô, xe tương tự xe ô tô: Sử dụng Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa (Điểm đ Khoản 5 Điều 16)

Mức phạt: 4.000.000 Đ – 6.000.000 Đ

Phạt bổ sung:
– Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
– Bị tịch thu Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
– Có thể bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông