Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái quy định bị phạt bao tiền?

Lỗi Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trái quy định bị phạt bao tiền? Và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định (Điểm e Khoản 2 Điều 5).

Mức phạt: 300.000 VNĐ – 400.000 VNĐ.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.