Trang chủ / Tư vấn / Một số thay đổi về đăng ký chuyển nhượng xe từ 12/2 của Bộ Công An

Một số thay đổi về đăng ký chuyển nhượng xe từ 12/2 của Bộ Công An

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 64/2017/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Thông tư 64 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2014/TT-BCA.

Nội dung bị lược bỏ

Thông tư 64/2017/TT-BCA thay đổi trong việc mua, bán xe
Thông tư 64/2017/TT-BCA thay đổi trong việc mua, bán xe

Thông tư 64 đã lược bỏ nội dung quy định trước khi bán hay tặng xe chủ xe phải có thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để tiện theo dõi. Và nội dung: “chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe” cũng đã được lược bỏ.

Trong việc mua, bán xe thông tư 64 vẫn giữ nguyên quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức hay cá nhân mua, được tặng xe phải đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe.

Nội dung được sửa đổi, bổ sung

Thông tư 64/2017 cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giấy đăng ký xe, biển số xe. Đối với ô tô, xe máy biển xanh chữ và số màu trắng, xe biển ký hiệu 80 nền trắng chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì phải thu hồi, nộp lại giấy đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao tới chủ mới.

Thông tư 64/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biển số xe
Thông tư 64/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biển số xe

Ngoài ra, quy định về các đơn vị, cơ quan chức năng được cấp biển xanh chữ trắng cũng có thay đổi, rút gọn dãy ký tự chữ cái trong seri biển số còn từ A đến M thay vì từ A đến Z như trước đây. Những biển này sẽ được cấp cho các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.

Trên đây là một số thay đổi về đăng ký và chuyển nhượng xe của Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công An. Thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày từ 12/2/2018.