Trang chủ / Tư vấn / Mức vi phạm khi chuyển làn sai

Mức vi phạm khi chuyển làn sai

Tham gia giao thông thì những tình huống bạn cần chuyển làn đường, chú ý đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác cũng như tuân thủ đúng quy định của pháp luật, và trường hợp vi phạm thì sẽ bị phạt là bao nhiêu.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Luật giao thông đường bộ 2008 có quy định người điều khiển phương tiện giao thông chỉ được chuyển làn khi đáp ứng cả hai điều kiện sau:

  • Một là, chỉ được chuyển làn ở những nơi được phép, nếu những nơi có biển báo cấm thì bạn nhớ không được phép chuyển làn đâu nha
  • Hai là, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu bảo trước và phải đảm bảo an toàn trong khả năng nhận thức tình huống giao thông khi đó

Các mức phạt liên quan đến hành vi vi phạm chuyển làn sai theo Luật giao thông đường bộ (Điều 8) và Nghị định 46/2016/ND-CP (Điều 6, 7 và 8).

Đối với ô tô

  • Chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước: phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng.
  • Chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc: phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng.

Đối với xe máy

  • Chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước: phạt tiền từ 80.000 đồng – 100.000 đồng.
  • Chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc: phạt tiền từ 400.000 đồng – 600.000 đồng.
  • Chuyển làn đường trái pháp luật gây tai nạn giao thông: phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 02 – 4 tháng.