Tìm hiểu chi tiết xe mô tô BMW G310R

Tìm hiểu chi tiết xe mô tô BMW G310R

Tại Sài Gòn chiếc mô tô nakedbike cỡ nhỏ của BMW đã có mặt hơn một năm lỡ hẹn với người chơi xe phân khối lớn Việt Nam. Chiếc nakedbike cỡ nhỏ có