Biển báo cấm dừng đỗ xe

Việc dừng, đỗ xe trên đường cũng cần tuân theo đúng quy định của biển báo giao thông. Với những trường hợp, dừng, đậu, đỗ xe tại những điểm có