Lái thử và trải nghiệm Subaru Ultimate

Lái thử và trải nghiệm Subaru Ultimate

Khởi động chuỗi hoạt động lái thử và trải nghiệm những tính năng và công nghệ cốt lõi của Subaru, Subaru Ultimate Test Drive (SUTD) là sự kiện đầu tiên trong