Không có ảnh

VinFast thay đổi cách bán xe

Hãng không còn cho khách hàng tùy chọn option trên Lux A và SA, thay vào đó cố định 3 phiên bản là tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Các đại lý đã