Đây là Genesis GV80 2020 ?

Thực tế, những bức ảnh này của Genesis GV80 2020 đã xuất hiện trên một số trang web của Hàn Quốc vào tháng 6 năm nay. Sau đó, gần đây chúng đã được