‘Ngôi sao’ rồi cũng hoen ố?

Các sản phẩm công nghiệp made in Germany được tôn sùng vì chất lượng luôn được tin rằng được kiểm soát chặt chẽ, gắt gao. Nhưng hôm nay thì ngôi sao sáng

Chuyện cái xe Trung Quốc

Hơn 20 năm trước, ở ta, cái xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc cũng được xem là quý lắm. Sau này dân có đi xe máy, ôtô thì lại chả được thế nữa.