Không có ảnh

Renault Trezor – ý tưởng xe của tương lai

Renault Trezor có kiểu mui xe toàn phần và mở ra như một chiếc hộp, đèn hậu là sợi laser và các bàn đạp có thể dịch chuyển lên, xuống, đây là mẫu xe concept chạy hoàn toàn bằng