Đánh giá chi tiết xe Toyota Avalon 2019

Đánh giá chi tiết xe Toyota Avalon 2019

Toyota Avalon 2019 thế hệ thứ 5 được ra mắt thị trường tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) đầu năm 2018. Toyota đã thay đổi toàn bộ thiết kế