Trang chủ / Tra cứu thông tin phạt nguội online

Tra cứu thông tin phạt nguội online

Tra cứu thông tin phạt nguội online là ứng dụng tra cứu: thông tin đăng kiểm xe cơ giới, tra cứu thông tin phạt nguội biển số xe cơ giới.

Hướng dẫn tra cứu lỗi phạt nguội xe vi phạm giao thông, hành chính

- Mời bạn nhập biển số xe bạn muốn tra cứu.
- Nhấn nút Tra cứu biển số để xem thông tin phạt nguội biển số xe bạn nhập vào.


Hướng dẫn tra cứu lỗi thông tin đăng kiểm, thông tin biển số bị lỗi phạt nguội khi tham gia giao thông đường bộ : Bạn nhận vào biển số xe bạn đang sử dụng theo định dạng: Ví dụ: 43A-12345 hoặc 43A-12345 hoặc 43A12345 và nhấn nút Tra cứu thông tin phạt nguội. Thông tin đăng kiểm và thông tin phạt nguội sẽ xuất hiện nếu đúng biển số xe. Thông tin phạt nguội nếu bạn vi phạm giao thông sẽ có nếu bạn bị phạt
Đặc biệt với xe mang các biển số Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Đã Nẵng Nếu biển xe bạn có lỗi sẽ có thông báo danh sách chi tiết: Ngày bạn bị lỗi phạt nguội, lỗi bạn vi phạm phạt nguội, tuyến đường vi phạm, đơn vị liên hệ xử lý khi bạn mắc lỗi phạt nguội,... và
Với khu vực các biển số xe khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước hệ thống sẽ tra cứu thông tin phạt nguội qua trung tâm cục đăng kiểm xe Việt Nam và nhận các thông tin đăng kiểm và thông tin phạt nguội khi vi phạm nếu có. Thông tin phạt nguội trả về bao gồm các thông báo lỗi vi phạm và thông tin liên hệ các đơn vị xử lý vi phạm ghi trong thông báo lỗi.

Cách xử lý khi biển số xe có lỗi phạt nguội

  • Xem kỹ thông tin lỗi: lỗi gì, ngày giờ, vị trí vi phạm lỗi phạt nguội. Cần chú ý mục "Đơn vị liên hệ xử lý vi phạm" để biết nơi nào xử lý vi phạm khi xe bạn vi phạm lỗi phạt nguội
  • Nếu bạn chưa làm thủ tục nộp phạt thì căn cứ vào thông tin đơn vị liên hệ xử lý : gọi điện hỏi thông tin và qua địa chỉ làm các thủ tục...