Không có ảnh

Hàn Quốc thu hồi hơn 10.000 xe ô tô bị lỗi

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết 10.813 ô tô thuộc 12 dòng xe được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Hàn Quốc của các hãng như Hyundai, BMW, Ford, FMK, bị thu hồi do phát hiện