Apple Watch sẽ phổ biến trên xe hơi? ảnh 1

Apple Watch sẽ phổ biến trên xe hơi?

 Khi xu hướng phát triển đồng hồ thông minh phát triển, đặc biệt là sự ra mắt của Apple Watch, số lượng các hãng xe hơi thiết kế ứng dụng điều

Tuyệt tác đồng hồ lộ máy

Đồng hồ lộ máy (skeleton watch), là đồng hồ được thiết kế để lộ một phần hoặc toàn bộ cỗ máy phức tạp bên trong. Những sản phẩm này được phái