Thông số kỹ thuật Nissan Teana 2.5 SL

Chiếc Teana 2.5L mà chúng tôi đánh giá “ghị điểm” ở 2 tiêu chí, đó là: “Chất lượng Nhật – Tiêu chuẩn Mỹ” Nếu ở Teana phiên bản cũ vẫn bị mang