7 tình huống nguy hiểm cho xe máy

Là một biker thật thụ, lúc nào chạy xe trên đường cũng là một niềm vui, nhưng để giao thông an toàn, đi tour tốt đẹp, mọi người cần lưu ý 7 tình huống