Honda CX650 theo phong cách scrambler

Honda CX500 là mô hình nhận được nhiều phiên bản độ nhất của hãng Honda. Được giới thiệu vào năm 1983, CX650 cung cấp nhiều sức mạnh hơn, những con