Yamaha XSR700 2018

Đã có mặt tại thị trường châu Âu từ năm 2016 nhưng phải đến cuối năm nay, XSR700 mới chính thức được Yamaha đưa vào thị trường Mỹ. Yamaha XSR700 2018 là